Aanbrengbonus

Om de openstaande vacatures in te kunnen vullen is jullie hulp als Vollenhoven medewerkers nodig! Jullie zijn immers de ambassadeurs van onze organisatie. Om jullie extra te motiveren heeft Vollenhoven een aanbrengbonus voor jullie. Natuurlijk zitten hier wel enkele voorwaarden aan vast. Lees snel verder.

Aanbrengbonus
De aanbrengbonus bestaat uit een bedrag van € 1.000,- bruto. Het bedrag wordt uitbetaald wanneer de door jou aangedragen kandidaat de arbeidsovereenkomst getekend retour heeft gestuurd, daadwerkelijk start op de startdatum zoals tussen de kandidaat en Vollenhoven is overeengekomen en de proeftijd met succes heeft doorlopen.
De aanbrengbonus wordt uitbetaald aan de medewerker rekening houdende met sociale en fiscale inhoudingen.

Voorwaarden aanbrengen kandidaat
▪ De door jou aangebrachte kandidaat solliciteert via de reguliere sollicitatieprocedure op de werken bij site van Vollenhoven. In de sollicitatie dient de kandidaat jouw naam expliciet te vermelden.
▪ Als jij een kandidaat aandraagt stuur je een e-mail naar hr@vollenhoven.nl met de vermelding van de naam van de kandidaat, de openstaande vacaturetitel en vermeldt het e-mailadres van de aangedragen kandidaat in cc.

Randvoorwaarden:
▪ Er dient een “actieve” vacature extern geplaatst te zijn op de werken bij site van Vollenhoven
▪ Het recht op de aanbrengbonus ontstaat pas als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan
▪ Indien er sprake is van meerdere aanbrengers van dezelfde kandidaat, dan wordt diegene waarvan als eerste een schriftelijke melding binnen is, gezien als aanbrenger.
▪ Achter het aanbrengen van kandidaten mag geen privé commercieel aspect schuil gaan.
▪ Je mag per kalenderjaar maximaal 5x een nieuwe collega aandragen.
▪ Jij als aanbrenger dient de kandidaat telefonisch of persoonlijk gezien/gesproken te hebben en je moet overtuigd zijn van de kwaliteiten van de kandidaat.

Recht op aanbrengbonus
Heb jij als werknemer binnen Vollenhoven een vast of tijdelijk contract, dan kom je in aanmerking voor een aanbrengbonus.

Uitbetaling aanbrengbonus
De aanbrengbonus wordt samen met je eerstvolgende salaris uitgekeerd als de kandidaat de proeftijd succesvol heeft doorlopen. De aanbrengbonus wordt uitgekeerd onder inhouding van sociale en fiscale heffingen.

Uitzonderingen:
▪ Het recht op een aanbrengbonus geldt niet indien de aanbrenger op detacherings- of uitzendbasis bij Vollenhoven te werk is gesteld.
▪ Voor het aanbrengen van kandidaten die in het jaar voorafgaand aan de datum van aanbrengen binnen Vollenhoven op basis van een stage- of uitzendovereenkomst hebben gewerkt, wordt geen aanbrengbonus verstrekt.
▪ Managers worden uitgesloten op het recht op een aanbrengbonus voor het aanbrengen van kandidaten voor de eigen afdeling/regio.
▪ Alle managers en HR medewerkers, worden uitgesloten van het recht op aanbrengbonus.
▪ Indien een aangedragen kandidaat reeds aantoonbaar in een sollicitatieprocedure zit binnen Vollenhoven, dan is er geen recht op een aanbrengbonus.
▪ Aanbrengbonus die ontstaat in een opgezegd dienstverband of na uitdiensttreding van de aanbrenger komen te vervallen.

Overig
Dit beleid kan te allen tijde (bijvoorbeeld als gevolg van veranderingen op de arbeidsmarkt, strategische keuzes binnen Vollenhoven of anderszins) gewijzigd c.q. ingetrokken worden. De medewerkers van Vollenhoven worden hier tijdig over geïnformeerd. In de situatie van onduidelijkheid beslist de HR Manager. Deze regeling is van kracht tot en met 31 maart 2023 en wordt daarna geëvalueerd.