Aanbrengbonus

Om een succesvolle invulling van vacatures in de huidige arbeidsmarkt te vergroten is een bijdrage van onze eigen medewerkers zeer gewenst. Onze medewerkers zijn immers de beste ambassadeurs voor onze organisatie. Om dit proces te stimuleren, kan Vollenhoven een aanbrengbonus verschaffen onder de hieronder genoemde voorwaarden.

Aanbrengbonus
De aanbrengbonus bestaat uit een bedrag ter grootte van € 1.000,- bruto. Het bedrag wordt uitbetaald wanneer de kandidaat de arbeidsovereenkomst getekend retour heeft gestuurd, daadwerkelijk start op de startdatum zoals tussen de kandidaat en Vollenhoven is overeengekomen en de proeftijd met succes heeft doorlopen.

De aanbrengbonus wordt uitbetaald aan de medewerker rekening houdende met sociale en fiscale inhoudingen.

Voorwaarden aanbrengen kandidaat

 • De kandidaat solliciteert via de reguliere sollicitatieprocedure op de werken bij site van Vollenhoven. In de sollicitatie dient de kandidaat de naam van de aanbrenger expliciet te vermelden.
 • De medewerker die een kandidaat zelf aandraagt, stuurt een e-mail naar hr@vollenhoven.nl met de vermelding van de naam van de kandidaat, de openstaande vacaturetitel en vermeldt het e-mailadres van de aangedragen kandidaat in cc.
 • De medewerker die een kandidaat zelf aandraagt, behoudt tot maximaal 7 dagen na de sollicitatiedatum van de kandidaat het recht om de aanbrengbonus te mogen ontvangen. Communicatie omtrent het aandragen van een kandidaat die later door HR/leidinggevende wordt ontvangen, voldoet niet aan de voorwaarden waardoor geen aanbrengbonus zal worden uitgekeerd.

Randvoorwaarden:

 • Er dient een “actieve” vacature extern geplaatst te zijn op de werken bij site van Vollenhoven
 • Het recht op de aanbrengbonus ontstaat pas als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan
 • Indien er sprake is van meerdere aanbrengers van dezelfde kandidaat, dan wordt diegene waarvan als eerste een schriftelijke melding binnen is, gezien als aanbrenger.
 • Achter het aanbrengen van kandidaten mag geen privé commercieel aspect schuil gaan.
 • Een medewerker mag per kalenderjaar maximaal 5x een nieuwe collega aandragen.
 • Aanbrenger dient de kandidaat telefonisch of persoonlijk gezien/gesproken te hebben en moet overtuigd zijn van de kwaliteiten van de kandidaat.

Recht op aanbrengbonus
Heb jij als werknemer binnen Vollenhoven een vast of tijdelijk contract, dan kom je in aanmerking voor de aanbrengbonus.

Uitzonderingen

 • Je hebt geen recht op een aanbrengbonus als je op detacherings- of uitzendbasis bij Vollenhoven aan het werk bent.
 • Je hebt ook geen recht op de aanbrengbonus als een oud medewerker in dienst treed tenzij de einddatum van het vorige dienstverband  bij Vollenhoven langer dan 24 maanden is.
 • Als de aangebrachte kandidaat voorafgaand aan de datum van aanbrengen binnen Vollenhoven op basis van een stage- of uitzendovereenkomst heeft gewerkt wordt ook geen aanbrengbonus verstrekt.
 • Alle managers en HR medewerkers, worden uitgesloten van het recht op aanbrengbonus.
 • Als een kandidaat al in een reeds aantoonbaar sollicitatieprocedure zit binnen Vollenhoven is er ook geen recht op een aanbrengbonus.
 • Aanbrengbonus die ontstaat in een opgezegd dienstverband of na uitdiensttreding van de aanbrenger komen te vervallen.

Uitbetaling aanbrengbonus
De aanbrengbonus wordt samen met je eerstvolgende salaris uitgekeerd als de kandidaat de proeftijd succesvol heeft doorlopen. De aanbrengbonus wordt uitgekeerd onder inhouding van sociale en fiscale heffingen.

Overig
Dit beleid kan te allen tijde (bijvoorbeeld als gevolg van veranderingen op de arbeidsmarkt, strategische keuzes binnen Vollenhoven of anderszins) gewijzigd c.q. ingetrokken worden. De medewerkers van Vollenhoven worden hier tijdig over geïnformeerd. In de situatie van onduidelijkheid beslist de HR Manager. Deze regeling is van kracht tot 31 december 2024 en wordt daarna geëvalueerd.